N.P.Dahlerups Presseomtale

Dahlerups kunstneriske fundament blev allerede lagt i drengeårene.

Således havde hans far, der også var kunstner, eget grafisk værksted, hvor N.P. Dahlerup ofte opholdt sig og hjalp til.

Gennem sit senere arbejde som tekstilfarver, off-set trykker, layout-mand, reklametegner, litografisk trykker og forskellige uddannelser inden for disse områder, begyndte hans egen kunst at tage form og bragte ham frem til det, som senere skulle blive hans egentlige virke.